II Roztoczański Spływ Kajakowy Lekarzy

ZAPRASZAMY

na II Roztoczański Spływ Kajakowy Lekarzy organizowany przez Lubelską Izbę Lekarską

 dnia 31.08.2019 roku (w sobotę)

 

PROGRAM

9:30-10:00–  zbiórka i rejestracja uczestników spływu na parkingu przy Zalewie Rudka w Zwierzyńcu              (wjazd od ul. Kolejowej, pytamy się o firmę Relaks).

10:30 – wyjazd na trasę spływu kajakowego.

Trasa biegnie rzeką Wieprz z miejscowości Obrocz do miejscowości Bagno przez Zalew Rudka w Zwierzyńcu. Za zalewem znajduje się „przystań Relaks” gdzie zatrzymamy się na przerwę z ciepłą zupą. Następnie osoby chcące kontynuować spływ popłyną dalej a pozostałe poczekają w tym miejscu.

14:00-15:00 -powrót z Bagna do Zwierzyńca,

od 15-tej  – posiłek dla uczestników rajdu  i spotkanie integracyjne w plenerze (zadaszona altana na przystani Relaks przy rzece Wieprz w Zwierzyńcu).

Podane godziny są zależne od warunków na trasie oraz sprawności uczestników.

 

– dla zainteresowanych uczestników rajdu istnieje możliwość rezerwacji we własnym zakresie noclegów w Pensjonacie Relaks w Zwierzyńcu (strona firmowa: http://noclegizwierzyniec.pl)  ilość miejsc noclegowych ograniczona – wskazana wcześniejsza rezerwacja na hasło „Lubelska Izba Lekarska”,

mile widziany jest też udział w spotkaniu integracyjnym Koleżanek i Kolegów, którzy nie mogą uczestniczyć w spływie.

Ilość miejsc w spływie ograniczona, prosimy o rozważne zapisy. W wypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość wpisania na listę rezerwową. Prosimy o podawanie nr telefonu celem weryfikacji uczestnictwa w spływie.

 

ZAPISY I INFORMACJA O RAJDZIE:

e-mail: rajd@intmail.pllub telefonicznie u organizatorów

 

REGULAMIN SPŁYWU

WARUNKI UCZESTNICTWA W SPŁYWIE I SPOTKANIU INTEGRACYJNYM:

 • Warunkiem udziału w spływie jest zapoznanie się z jego regulaminem i podporządkowanie się decyzją organizatora.
 • Spływ jest przewidziany dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę spływu i ich stan zdrowia na to pozwala,
 • którzy zobowiązują się do przestrzegania prawa wodnego, ochrony przyrody, karty turysty oraz podstawowych zasad zachowania na szlaku kajakowym, w szczególności:

-nie zaśmiecać akwenów i miejsc postojów, –  nie hałasować, – nie niszczyć roślinności, oraz nie                       wykonywać czynności szkodliwych dla ryb, –  nie spożywać alkoholu przed i podczas trwania                            spływu, – okazywać uprzejmość i szacunek wobec innych kajakarzy i osób znajdujących się na                          szlaku, – powstrzymywać się od palenia w kajaku, –  dbać o powierzony sprzęt.

 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej.
 • Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w spływie pod opieką rodzica (opiekuna prawnego), a samodzielnie po przedstawieniu stosownego zezwolenia rodziców i pod opieką pełnoletniego opiekuna (wzór zezwolenia w załączniku).
 • Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
 • Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapisanie się na listę uczestników do dnia 21 sierpnia 2019 roku. Zapisanie się na listę uczestników spływu z podaniem imienia, nazwiska, nr PESEL jest warunkiem objęcia uczestnika rajdu ochroną ubezpieczeniową, jak również stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem spływu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień,
 • Spływ odbędzie się bez względu na pogodę,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy spływu w razie złych warunków na planowanej trasie spływu,
 • Przyjazd do miejsca zbiórki i powrót uczestników spływu do miejsca zamieszkania odbywa się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność
 • przewidywana opłata za udział – płatna na miejscu zbiórki przy rejestracji:

30 zł/osobę – dla  lekarzy regularnie opłacających składki na izby lekarskie i członków ich   rodzin;

60 zł/osobę – dla dorosłych osób towarzyszących i  lekarze nie płacący składek.

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 • turystyczną opiekę na trasie spływu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • obecność ratownika,
 • opiekę w zakresie pierwszej pomocy na trasie,
 • posiłek regeneracyjny oraz napoje gorące i chłodzące,
 • udział w spotkaniu integracyjnym po zakończeniu spływu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spływie

Organizatorzy:

Henryk Korona tel. 608665122

Józef Dolanowski dolan1@poczta.onet.pl

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SPŁYWU:

 • zapisanie się na listę uczestników spływu,
 • zapoznanie się z regulaminem spływu i przestrzeganie jego ustaleń,
 • podporządkowanie się poleceniom organizatorów spływu,
 • przestrzeganie zasad zachowania na szlaku kajakowym,
 • zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od spływu,
 • przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przeciwpożarowych oraz zasad przebywania w lasach,
 • dobry humor i życzliwość dla innych uczestników spływu,
 • odpowiedzialność za udział w spływie dzieci i młodzieży (do 18 roku życia) ponoszą opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w spływie .

                                      

PODSTAWOWE ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA NA SPŁYWIE  KAJAKOWYM

 

– nie pływaj nigdy po spożyciu alkoholu i nie spożywaj alkoholu przebywając na wodzie,

– przy wsiadaniu do kajaka zakładaj i zapinaj kamizelkę asekuracyjną,

– przed wypłynięciem poćwicz wsiadanie i wysiadanie z kajaka i zachowaj ostrożność przy tych czynnościach (zmniejszy to ryzyko wywrotki),

– wsiadaj i wysiadaj z kajaka ustawionego dziobem pod prąd rzeki,

– przybijaj do brzegu ustawiając kajak pod prąd,

– w płynącym kajaku nie próbuj kucać ani stawać na „wyprostowanych nogach”,

– nie skacz z kajaka do wody,

– siedź tylko w kokpicie,

– płynąc przez jeziora, zalewy trzymaj się blisko brzegu,

– przy większej fali staraj się ustawiać kajak dziobem „na falę”

– zwracaj uwagę na pogodę i stan wody,

– zwracaj uwagę na inne jednostki pływające,

– po wywrotce w pierwszej kolejności ratuj załogę, – należy jak najszybciej wydostać się z wody i czekać na pomoc instruktora, ratownika WOPR lub innych uczestników spływu, (na głębokiej wodzie nie odwracaj kajaka i ściągnij go na płyciznę lub do brzegu),

– unikaj przepływania kajakiem przez niebezpieczne miejsca – preferuj w takich miejscach przenoszenie kajaków,

– przepływaj pod przeszkodami znajdującymi się nad wodą (niskie mosty, konary drzew itp.) pochylając się do przodu a wiosła trzymaj przy kajaku wzdłuż jego brzegów,

– zachowaj szczególną ostrożność przy dopływaniu do poprzecznych przeszkód i nie dopuść do dociśnięcia kajaka do nich, a jeśli do tego dojdzie odchylaj się naprzeszkodę minimalizując w ten sposób możliwość wywrócenia przez napierający nurt,

– przy niskiej wodzie trzymaj się nurtu,

-obserwuj powierzchnię wody przed kajakiem zwracając uwagę na zmarszczenia powierzchni świadczące o podwodnych przeszkodach które koniecznie trzeba ominąć.

-każdy uczestnik „nie umiejący pływać” powinien płynąć w kajaku z osobą umiejącą pływać! Dzieci poniżej 15 roku życia powinny płynąć z osobą dorosłą umiejącą pływać!

-Zabrania się wypływania przed prowadzącego i pozostawania za zamykającym spływ, podczas płynięcia załogi powinny płynąć w odstępach zachowując zawsze kontakt wzrokowy z innymi załogami.

CO ZABRAĆ NA SPŁYW

Woda, napoje-soki, chusteczki higieniczne, grube worki foliowe (na śmieci i do zabezpieczenia przed wilgocią np. ubrań na zmianę), kurtka przeciwdeszczowa lub płaszcz foliowy jednorazowego użytku, ew. strój kąpielowy, nakrycie głowy, krem z filtrem, apteczka, spray od komarów i kleszczy, obuwie do płynięcia kajakiem (sandały, klapki, specjalne buty z pianki), pojemnik wodoszczelny na portfel, telefon, aparat, kamerę.