Monthly Archives Październik 2017

XXII Mistrzostwa Polski Lekarzy w brydżu sportowym

  1. XXII Mistrzostwa Polski Lekarzy odbędą się w Warszawie w Centrum Sportów Umysłowych przy ul. Polinezyjskiej 10 w dniach 4-5.11.2017
  2. Zawody odbędą się przy wspóludziale WZBS w ramach Mistrzostw Mazowsza. Wszystkie turnieje mają formułę otwartą .
  3. Mistrzostwa odbędą się pod patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej . Współorganizatorem Mistrzostw są Okręgowe Izby Lekarskie- Warszawska Okręgowa Izba Lekarska  oraz Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
  4. Turnieje odbywają się zgodnie z regulaminem PZBS.
  5. Obowiązuje zakaz systemów wysoce sztucznych.
  6. Wszelkie sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator
  7. Wpisowe do każdego turnieju wynosi 30 zł od osoby, dla członków PZBS 25zł, członkowie PZBS (ulgowe) – 20 zł...
Więcej